Trang chủ   NV khác  Nghiệp vụ sư phạm  Đào tạo chứng chỉ giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp

Đào tạo chứng chỉ giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp

BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ GIẢNG VIÊN CHÍNH

Đối tượng bồi dưỡng: Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), có một trong các điều kiện sau:
=> Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).
=> Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.
Nội dung chương trình
=> Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
- CĐ 1: Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế
- CĐ 2: Lý luận về hành nhà nước
- CĐ 3: Quản lý GDĐH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN
- CĐ 4: Một số kỹ năng chung trong quản lý phát triển chuyên môn học thuật
=> Phần II:   Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề
 - CĐ 5: Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế
 - CĐ 6: Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ
 - CĐ 7: Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực
 - CĐ 8: Đảm bảo chất lượng GDĐH
 - CĐ 9: Quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ
 - CĐ 10: Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH
 - CĐ 11: WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo
=> Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIẢNG VIÊN

Đối tượng bồi dưỡng: Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III).
Nội dung chương trình
=> Phần I:   Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
 - CĐ 1: Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục và GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
 - CĐ 2: Những vấn đề cơ bản về nhà nước
 - CĐ 3: Quản lý nhà nước về GDĐH
 - CĐ 4: Một số kỹ năng tự phát triển nghề nghiệp của giảng viên đại học
=> Phần II:   Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề
 - CĐ 5: Phát triển đội ngũ giảng viên trong các cơ sở GDĐH
 - CĐ 6: Đào tạo đại học và phát triển chương trình đào tạo đại học
 - CĐ 7: Hình thức và phương pháp dạy học đại học
 - CĐ 8: Kiểm định chất lượng GDĐH
 - CĐ 9: Giảng viên với nhiệm vụ NCKH và chuyển giao công nghệ
 - CĐ 10: Giảng viên với công tác quản lý và tư vấn cho sinh viên
 - CĐ 11: Hợp tác, liên kết đào tạo và NCKH
=> Phần III:   Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ GIẢNG VIÊN CAO CẤP

+ Đối tượng bồi dưỡng: Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I), có một trong các điều kiện sau:
- Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I).
- Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương từ đủ 3 năm trở lên.
Nội dung chương trình
=> Phần I:   Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng
 - CĐ 1: Xu hướng quốc tế và đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH của Việt Nam
 - CĐ 2: Hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN
 - CĐ 3: Xu hướng đổi mới quản lý GDĐH và quản trị nhà trường
 - CĐ 4: Một số lý năng chung trong quản lý phát triển chuyên môn học thuật
=> Phần II:   Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề
 - CĐ 5: Phát triển đội ngũ chuyên gia đảm nhiệm sư mạng phát triển công tác đào tạo của cơ sở GDĐH
 - CĐ 6: Quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ và tiến sỹ
 - CĐ 7: Phương thức đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ
 - CĐ 8: Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong nền kinh tế tri thức
 - CĐ 9: Xây dựng môi trường học thuật và môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH
 - CĐ 10: Hợp tác, liên kết đào tạo và NCKH trong nước và quốc tế.
=> Phần III:   Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch
Việc quản lý và cấp phát chứng chỉ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.
Hotline: Phòng đào tạo - Tuyển sinh
0984 422 131 Ms. Mai - 0942 696 608 Mr. Hoàng

(Vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể chương trình học)
đăng ký học văn thư lưu trữ ở đâu

Lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ uy tín tại

- Tại Hà Nội: Tây Sơn - Đống Đa Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội
- Tại Đà Nẵng: Tiểu la - Phường Hòa Cường Bắc - Quận Hải Châu
- Tại Nha Trang: Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (Đối diện siêu thị BigC Nha Trang)
- Tại TP. HCM: D2 Quận Bình Thạnh / Trần Thiện Chánh - P12 - Q10
- Tại Cần Thơ: Nguyễn Hiền, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều

HÌNH ẢNH LỚP NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG TẠI HÀ NỘI

Lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại Hà Nội       Bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm